Bên cạnh mảng dịch vụ tư vấn setup tổng thể các đơn vị nhà hàng khách sạn. Housecare cung cấp tới các quý khách hàng đang là chủ sở hữu những doanh nghiệp F&B gói dịch vụ tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Cam kết mang đến cho quý khách hàng nguồn nhân lực có chuyên môn sâu và đáp ứng tốt những tiêu chuẩn dịch vụ mà đơn vị đang cần.

img_divider

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.

We look forward to working with you and making your ideas come true!